OBCHODNí PODMíNKY

 
 
 

Všeobecné podmínky

Kupujícímu doporučujeme seznámit se s Reklamačním řádem as Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Prodávající:

AVENTYS, sro

Karpatské náměstí 10A

831 06 Bratislava
Slovensko

IČO: 46963570
DIČ: 2023680263
IČ DPH: SK2023680263

Okresní soud Bratislava I, oddíl sro vložka č. 86430 / B, seznam výpisů č.117 / 13

Banka:  FIO banka

Číslo účtu: FIO banka CZ 2201311613/2010

Adresa sídla:

Karpatské námestie 10A

831 06 Bratislava
Slovensko

kupující:

Spotřebitel - fyzická osoba

poskytuje prodávajícímu jen ty své kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i předpisy s ním souvisejícími.

Spotřebitel - právnická osoba, OSVČ

Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, jakož i předpisy s ním souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. Podnikatelský subjekt, který objedná 20 a více kusů brýlí může nakupovat za velkoobchodní ceny.  Nový obchodní partner - velkoodběratel , musí při registraci projít schvalovacím procesem. Po ověření vašich údajů vás budeme kontaktovat a obdržíte jedinečný vstupní kód. Registraci velkoobchodu akceptujeme pouze po vyplnění všech údajů potřebných pro daňové účely a uvedení kontaktů.

objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době jeho objednávky. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není skladem, prodávající kupujícímu předem potvrdí e-mailem cenu a termín dodání. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávka nebude realizována.

Objednávat je možné:

 • Prostřednictvím elektronického obchodu na www.bolle-safety.cz
 • Elektronickou poštou na adrese obchod@bolle-safety.cz
 • Telefonicky na čísle +421 911 622 118

Pro správné vyřízení objednávky je nutné, aby kupující uvedl následující údaje:

 • Objednávkové číslo, příp. přesný název a množství zboží
 • Fakturační údaje, jméno a tel. číslo kontaktní osoby
 • Adresa pro doručení zboží
 • Všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Převzetí zásilky od přepravce

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet a poškození balíků) podle přiložené faktury. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, pokud se neshoduje s kupní smlouvou tím, že je např. neúplná nebo poškozená.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem nebo telefonicky a sepsat s přepravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Neuznaná dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky není v rozporu s kupní smlouvou.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku a to v den vystavení objednávky, av případě, že produkty ještě nebyly prodávajícím fakturovány. Objednávku lze stornovat telefonicky nebo písemnou formou (e-mailem). Potvrzení stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu písemnou formou (e-mailem nebo poštou).

Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

Zákazníkovi vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek upravených zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, a to do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Vrácené zboží musí být kompletní v původním balení a nepoškozené. Nemůže nést známky používání. Zboží prosím zasílejte pojištěné, jelikož neručíme za ztrátu nebo poškození cestou k nám. Poštovné k nám hradí zákazník a zásilka nesmí být odeslána na dobírku. V případě platného a účinného odstoupení od smlouvy je dodavatel povinen vrátit zákazníkovi cenu zaplacenou za zboží nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Zboží vyrobené na základě závazné objednávky zákazníka není možné vrátit odstoupením od smlouvy.

Zboží se také nedá vrátit v případě, že je kupujícím podnikatelský subjekt (kupní smlouva se řídí obchodním zákoníkem) v případě, že není předem sjednáno jinak s vedením společnosti.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v tom případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat, nebo se změní jeho cena. O stornu objednávky bude zákazník informován. Pokud již kupující za zboží zaplatil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

Odpovědnost za správnost údajů

Provozovatel nákupního portálu upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou z části převzaty z třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Navzdory maximální snaze provozovatel nemůže tedy bezvýhradně garantovat správnost obsahu.

Provozovatel nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z internetového obchodu, nebo odkazových webových stránek, pokud nebyly tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany firmy.

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy mezi kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., S výjimkou situace související s distribucí, či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (jméno a adresa dodání ).

poštovné

Poštovné účtujeme 120,-  Kč s DPH při objednávce do 5 000 Kč. Při nákupu nad 5 000 Kč je poštovné bezplatně.

dodací podmínky

Pokud se nedohodne jinak, dodavatel se zavazuje dodat zboží v průběhu 5 pracovních dnů. Zboží doručujeme prostřednictvím kurýrní služby nebo České pošty. V případě že kupující zboží nepřevezme, prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.

Zákazník je povinen ve vlastním zájmu po doručení zásilky zkontrolovat balík, zda zboží není mechanicky poškozen. Pokud zjistíte mechanické poškození zásilky, zboží nepřebírejte, ale sepište s řidičem protokol o škodě. Řidič zboží doručí zpět k nám.

platební podmínky

V rámci našeho internetového obchodu můžete realizovat:

 • platbu předem na náš účet
 • platbu kurýrovi při doručení zásilky na dobírku, resp. na poště

reklamace

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené v naší společnosti. Reklamace musí být odkomunikovaná se zaměstnancem spol. Aventys sro předem telefonicky resp. emailem před samotným dodáním reklamovaného zboží. Zásilky bez předchozí komunikace nebudou akceptovány.

Jak postupovat při reklamaci

Na veškeré zboží nabízené naší firmou se vztahuje zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se v této době vyskytnou na výrobku vady způsobené výrobou nebo požitým materiálem, kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Záruka neplatí na vady způsobené:

 • mechanickým poškozením způsobeným při přepravě, nešetrném používání, nebo pádu
 • zásahem nepovolané osoby včetně uživatelem
 • znečištěním a zanedbanou údržbou
 • extrémními teplotami pod -20 C a nad +60 C
 • působením různých agresivních chemických látek včetně lihu a mořské vody

 

V případě jakékoliv reklamace je nutné doručit reklamované zboží na vlastní náklady na adresu společnosti na posouzení její platnosti!

 

Aventys sro
autorizovaný dovozce Bollé safety pro ČR & SR

Karpatské náměstí 10A

831 06 Bratislava
tel. +421 911 622 118
email: obchod@bolle-safety.cz
web: www.bolle-safety.cz
ICO: 46963570
DIC: 2023680263
IC DPH: SK2023680263